Loading...

Danish Crown oplever i øjeblikket, at slagtekapaciteten på virksomhedens slagterier er udfordret. Det skyldes flere grise end forventet efter udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland, og indberetninger der viser yderligere stigning i tilførslerne i de kommende måneder. Samtidig betyder COVID-19-forholdsreglerne, at slagterierne i perioder drænes for medarbejdere, når de må sendes hjem som nærkontaktpersoner til muligt smittede. 

Derfor er det besluttet midlertidigt at indføre en venteliste for optagelse af nye griseandelshavere, indtil kapacitetsudfordringerne er løst.

- Vi er helt aktuelt bagefter med afhentning af tilmeldte grise til slagtning. Det er ikke en holdbar situation, så derfor ser vi os nødsaget til midlertidigt at indføre en venteliste for optagelse af nye griseandelshavere. Det er helt centralt, at vi ikke mister overblikket, for uden en klar plan for slagtningerne op til og hen over julen kan vi meget hurtigt komme yderligere bagud, siger Erik Bredholt, der er bestyrelsesformand i Danish Crown.

Suspension af fristen for optagelse af nye griseandelshavere og indførelse af ventelisten blev vedtaget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag aften og er gældende fra dags dato og indtil videre. Erik Bredholt understreger, at det skal ses som et midlertidig tiltag:

- Vi trækker kun i det her håndtag nu, fordi vi kan se, at vores slagtekapacitet er udfordret. Hvis vi optager nye griseandelshavere og dermed forpligter os til at afhente og slagte flere grise lige nu, så slår vores slagtekapacitet ikke til. Vi vil følge udviklingen nøje og ser frem til igen at kunne byde nye andelshavere velkommen i selskabet, siger han.

Ventelisten oprettes i Danish Crown Ejerservice. Er man interesseret i at blive optaget på ventelisten, skal Danish Crown modtage en skriftlig henvendelse på dckart@danishcrown.com, og man er også velkommen til at kontakte Ejerservice på 8919 1920.

Når man står på ventelisten, kan man til enhver tid indtil optagelse meddele Danish Crown, at man ikke længere ønsker at stå på ventelisten.