Loading...

Afregningsreglerne i Danish Crown Pork bliver løbende justeret, og senest er pkt. 3.1 blevet omskrevet. Det betyder, at grise defineres som slagtegrise uanset køn, hvis de har en levende vægt mellem 66 og 137 kg. (50,0 – 109,0 kg. slagtevægt). Grise over 137 kg. levende vægt klassificeres som grise, men afregnes som søer.

Hvis der tilmeldes dyr til slagtning over 150,0 kg. levende vægt (120,0 kg. slagtevægt) på et griseslagteri, vil de blive aflivet, kasseret og afregnet uden værdi. Samtidig tildeles der en kassationsafgift til DAKA.

Det er slagtevægten på normaldagen, der er afgørende. Altså den dag grisene er tilmeldt til. Udsættelser kompenseres med udgangspunkt i denne dag efter afregningsreglerne.

Du kan finde de opdaterede afregningsregler her.