Loading...

Beregningen sker på grundlag af mængden af leverede slagtekreaturer til Danish Crown i det pågældende år. Perioden starter ved levering af første slagtekreatur fra den 1. i den pågældende måned og 12 måneder frem.

Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af introduktionstillæg:

  • at andelshaveren ikke tidligere direkte eller indirekte har været medlem af Danish Crown,
  • at der ikke i den bagvedliggende ejerkreds til en andelshaver i selskabsform findes personer, som tidligere direkte eller indirekte har været medlem af Danish Crown,
  • at andelshaveren ikke på tidspunktet for udbetaling af introduktionstillæg har opsagt sit medlemskab af Danish Crown,
  • at andelshaveren tiltræder ”Aftale om introduktionstillæg”.

Tillægget udbetales årligt i forbindelse med restbetalingens udbetaling.

Kontakt Danish Crown Ejerservice på +45 8919 2590, for eventuel yderligere information.