Loading...

VIGTIGT, 18.09.2020: Efter udbruddet af svinepest i Tyskland, er væksttillægget suspenderet pr. 30/9 2020.

Det betyder at den vækst der er opnået i Danish Crown´s regnskabsår 2019/20, får du som andelshaver de 50 øre pr. kg for, som lovet, såfremt niveauet også opretholdes i regnskabsår 2020/21. Suspenderingen af Væksttillægget betyder at, der ikke laves nye beregninger på vækst, fra og med regnskabsår 2020/21. Du får selvfølgelig også udbetalt de 20 øre, der måtte være opnået hvis du haft vækst i regnskabsår 2018/19, og fastholdt til i indeværende regnskabsår.

-----------------------------

Væksttillægget gives grundlæggende til merproduktion af kg leveret til Danish Crown. Det betyder at nye kg kan modtage et tillæg. Tillægget beregnes pr. CHR-nr. og pr. andelshaver. Tillægget beregnes fra år til år.

For at blive berettiget til tillægget, skal produktionen i indeværende regnskabsår være højere en det foregående regnskabsår (oktober til oktober)

I år 2017/2018 var væksttillægget 50 øre/kg.

Vigtige elementer

  • Væksttillæg udbetales over 2 år
  • For at modtage tillæg andet år skal man opretholde produktionen (bagatelgrænse på 2,5%)
  • Splitleverancer påvirker ikke væksttillægget
  • Danish Crown amba vil årligt sætte niveauet for tillægget.
  • Væksttillægget kan ikke modtages sammen med ombygningstillægget og nyhustillægget.

Fortolkning

Andelshaver bygger ny slagtesvinestald

Kan vælge mellem nyhus- eller væksttillæg

Andelshaver der indgår generationsskifte

  • Etableringstilskud på 30 øre år 1 og 10 øre år 2
  • Væksttillæg fra år 1 ud fra tidligere leverancer

Andelshaver lejer en anden andelshavers CHR-nr.

Væksttillægget beregnes ud fra den tidligere andelshavers leverancer

Andelshaver lejer en stald, som tidligere har leveret til konkurrerende slagteri

Væksttillæggets grundlag er nul år 1 år 2 er det første års produktion

Andelshaver lejer en anden andelshavers CHR-nr., som har stået tomt

Væksttillægget gives, hvis ejendommen minimum har stået tom hele april

Andelshaver vækster kraftigt år 1, men falder tilbage til gammel niveau år 2

  • År 1 modtages 60% af væksttillægget men faldet år 2 betyder, at de resterende 40% ikke udbetales
  • Der er en bagatelgrænse på 2,5% af årets produktion
  • Der udbetales ikke beløb under 1000 kr.

Tillægget beregnes automatisk af Danish Crown, og udgangspunktet for beregningen følger løbende den realiserede produktion

Væksttillægget gives grundlæggende til merproduktion af kg leveret til Danish Crown