Loading...

Gældende fra 1. oktober 2018: Danish Crown Mængde Søer udbetales trinvist efter en trappemodel, således at søer i intervallet 175-34.999 kg giver 0 øre i tillæg pr/kg, mens intervallet 35.000-69.999 kg giver et tillæg på 25 øre/kg og så fremdeles.

 

Trin Vejledende antal søer pr. år (v. ca. 175 kg/so) Årsleverance, A-kg. Tillæg Øre/kg Akkumuleret Øre/kg
1 1-199 175-34.999 0 0
2 200-399 35.000-69.999 25 13
3 400-599 70.000-104.999 30 18
4 600-799 105.000-139.999 35 23
5 800-999 140.000-174.999 40 26
6 1.000-1.199 175.000-209.999 45 29
7 1.200-1.399 210.000-244.999 50 32
8 1.400-1.599 245.000-279.999 60 36
9 1.600-1.799 280.000-314.999 70 39
10 1.800-1.999 315.000-349.999 70 43
11 2.000-2.249 350.000-384.999 70 46
12 2.250-2.399 385.000-419.999 50 46
13 2.400-999.999 420.000- 50 50

Mængdetillægget beregnes med basis i regnskabsårets leverancer og nulstilles ved start af hvert regnskabsår. Der sættes et loft på 50 øre/kg i gennemsnit på den samlede årsleverance for den enkelte leverandør.

Det betyder, at hvis man lægger tillæggene fra de forskellige trin sammen ved regnskabsårets afslutning og dividerer med det samlede antal A-kilo, så kan tillægget ikke overstige 50 øre/kg. 

Tillægget udbetales med afregningen og stiger altså i løbet af regnskabsåret i takt med, at man bevæger sig op i tabellen.