Loading...

Det er muligt at få finansieret indkøb af smågrise til 4 % p.a. Renten fastsættes ultimo hver kvartal.

Omkostninger ved købekontraktfinansiering er renten samt et adm.gebyr på kr. 1,- pr. gris.