Loading...

Danish Crown støtter FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og verdensmålene. Siden 2011 har vi desuden været tilsluttet FN Global Compact-principperne, og vi bakker fuldt ud op om FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Gennem vores politikker og ledelsesprocesser arbejder vi med at forankre principperne i vores forretning og leverandørkæder.

Vores arbejde med FN's 10 Global Compact-principper

Hvert år rapporterer vi til FN om fremdriften i vores arbejde med de 10 Global Compact-principper. Desuden er vi underlagt Årsregnskabslovens §§ 99 a og b vedrørende redegørelse for samfundsansvar og kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Begge dele er indeholdt i vores årlige bæredygtighedsrapport. Vi er også underlagt den engelske lovgivning vedrørende moderne slaveri og udgiver årligt en udtalelse om dette.

Se vores seneste og tidligere bæredygtighedsrapporter mv.

Bæredygtighedsrapporter