Loading...

Vi vil være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030 og vores strategi tager udgangspunkt i de forhold, som er væsentlige for Danish Crown og vores interessenter. I 2030 skal klimapåvirkningen fra vores kødproduktion være reduceret med 50%. Men vi stopper ikke i 2030. Vores vision er en fremtid, hvor kød fra Danish Crown i 2050 er produceret (netto) klimaneutralt.

Vores strategi fokuserer på at tage ansvar i alle led af produktionen af kød. Vi har fem primære indsatsområder, som understøtter udvalgte verdensmål. Vi omsætter strategien til praksis ved dels at arbejde på tværs af værdikæden med at drive udviklingen i en bæredygtig retning for hele branchen, dels at forankre principper for ansvarlig forretningsadfærd i hele vores forretning.

 

Vores bidrag til FN's verdensmål

Vi har et ansvar for at håndtere væsentlige risici for negative påvirkninger af mennesker og miljø i vores værdikæde.

Feeding the world

Vi vil finde en måde at brødføde verden med bæredygtigt kød og protein. Gennem dialog og samarbejde søger vi nye løsninger på de store og svære spørgsmål som f.eks. fremtidens bæredygtige foder.

Bæredygtigt landbrug

Vi vil bygge en stærk fremtid for vores landmænd. Vi støtter omstillingen til bæredygtigt landbrug gennem udviklingsplaner for f.eks. markudnyttelse, fodersammensætning og gødningshåndtering.

Bæredygtig fødevare-produktion

Vi vil drive en bæredygtig, effektiv og højtydende fødevareproduktion. Vi vil minimere spild, optimere forbruget af energi og vand, effektivisere vores transport og udvikle nye bæredygtige emballager.

Gode job til alle

Vi vil tiltrække og fastholde medarbejdere med gode job og muligheder for alle. Vi arbejder for en sund og sikker arbejdsplads, social integration, samt gode karriere- og uddannelsesmuligheder for alle.

Sammen med kunder og forbrugere

Vi vil vinde kundernes og forbrugernes tillid og imødekomme deres behov med sunde, sikre og ansvarlige produkter, som sikrer en afbalanceret kost, der kombinerer plantebaserede fødevarer med kød af høj kvalitet.

FN'S VERDENSMÅL
Vi fokuserer der, hvor vi kan gøre størst forskel
2: Stop sult
4: Kvalitetsuddannelse
6: Rent vand og sanitet
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
12: Ansvarligt forbrug og produktion
13: Klimaindsats
15: Livet på land
17: Partnerskaber for handling
De valgte mål relaterer sig til forskellige dele af vores strategi for bæredygtighed.
Læs mere om vores arbejde med verdensmålene i vores seneste Bæredygtighedsrapport.