Loading...

Vores evne til at udnytte grisen har stor betydning for miljø- og klimapåvirkningen fra fødevareproduktionen. Vores slagterier forarbejder omkring 84% af grisen til fødevarer, mens resten af grisen udnyttes til foder, biogas og medicin. Vi plejer at sige, at kun øffet er tilbage. Den producerede biogas - baseret på restprodukterne fra slagterierne - leverer grøn energi til opvarmning af mange husstande.

Derudover arbejder vi målrettet på at gøre vores produktion mere energieffektiv. Omkring 30% af varmeforsyningen til vores danske slagterier er genvundet varme fra tekniske installationer som kølesystemer, luftkompressorer og ventilationssystemer. Den genvundne varme bruger vi blandt andet til at opvarme rengøringsvand og indeluft.

For at kunne opfylde vores ambitiøse 2030-mål om at reducere klimaaftrykket med 50% har vi gang i en række projekter, der skal forbedre energieffektiviteten i både produktionen og distributionen af fødevarer. Projekterne handler blandt andet om omstilling til vedvarende energi, investering i energibesparende udstyr og optimering af transportmønstre i samarbejde med vores transportleverandører.

84% af grisen bruges til fødevarer, mens resten udnyttes til foder, biogas og medicin.

Vi samarbejder også med kunder og forbrugere om nye klimavenlige løsninger. Det handler både om at begrænse madspildet i butikker og husholdninger og om at skabe bæredygtige emballageløsninger til fødevarer.

Vi har allerede udskiftet 55 millioner kødbakker med nye og mere miljøvenlige kødbakker fremstillet af minimum 80% genanvendt plast. Det sparer miljøet for næsten 1.000 tons ny plast hvert år og vil kunne halvere CO₂-udledningen pr. bakke, hvis bakken indsamles og genanvendes til nye bakker.