Loading...

Igennem årtier har danske landmænd arbejdet målrettet på at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen fra gårdene. Flere tiltag har bidraget til den positive udvikling. Et væsentligt tiltag har været at optimere fodringen af grisene, da foderproduktionen tegner sig for det største miljø- og klimaaftryk. Ved at reducere mængden af foder, der bruges til at producere en gris, er klima- og miljøbelastningen pr. kg. grisekød reduceret ganske betragteligt.

Landmændene har også arbejdet på at øge andelen af lokalt produceret foder. I dag er op til ca. 80% af foderet produceret lokalt, og det gælder stort set alt korn. Resten af foderet består af ca. 2% mineraler og ca. 18% proteiner f.eks. raspskrå, solsikkeskrå og sojaskrå. Importeret sojaskrå er stadig en vigtig proteinkilde men også en væsentlig post i gårdenes klimaregnskaber.

Danish Crown har som et af de stiftende medlemmer af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja forpligtet sig til at støtte og fremme import af ansvarligt produceret soja. Danish Crown støtter ligeledes op omkring forskning af regionale alternativer til sojaprotein.

I gennem årtier har vores danske landmænd arbejdet målrettet på at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen fra gårdene.

80%

af foderet til danske grise er produceret lokalt

Landmændene er også blevet bedre til at håndtere gyllen. Ved hurtigere at få gyllen fra staldene ud i gylletanke og sørge for, at tankene er overdækket, så gyllen har mindst mulig tid i det fri, mindskes udledning af klimagasser væsentligt. Når gyllen spredes på markerne, bliver den hurtigst muligt indarbejdet i jorden for at mindske tabet af kvælstof. Det begrænser også udledningen af klimagasser mest muligt. Sidst men ikke mindst, så sender mange landmænd gyllen til afgasning i biogasanlæg. Det nedbringer klimabelastningen fra gårdene yderligere og leverer grøn energi til mange danske husstande.

Endelig investerer mange landmænd også i energibesparende løsninger som f.eks. LED belysning og energibesparende ventilatorer i staldene.

Rejsen mod bæredygtig kødproduktion er dog fortsat lang, og der er mange udfordringer forude, som vi og vores landmænd sammen skal finde nye innovative løsninger på. Men vi er godt på vej. Og vi skal videre.

Rejsen mod bæredygtig kødproduktion er fortsat lang, og der er mange udfordringer forude, som vi og vores landmænd sammen skal finde nye innovative løsninger på.
Jens' grise udnytter foderet optimalt
Det sparer CO₂-ækv. set i forhold til grisenes vækst, og 80% af foderet er lokalt produceret.
Lær mere om hvordan Jens sænker klimaaftrykket