Loading...

Danske landmænd og vores slagterier har allerede mindsket klimaaftrykket fra vores danske grisekød med 30% pr. kg. siden 2005. Det viser en såkaldt livscyklusanalyse (LCA) af hvordan det miljømæssige fodaftryk for grisekødsproduktion har udviklet sig i Danmark i perioden 2005 til 2021. Danish Crown indhenter hvert år data fra vores landmænd i DK, Sverige, Tyskland og Polen til beregning af det aktuelle aftryk, det foregående år.

Livscyklusanalysen omfatter hele værdikæden fra foderproduktion til grisen er slagtet, og kødet er klar til videre forarbejdning. Den viser, at mere end 90% af klimapåvirkningen fra produktion af dansk grisekød stammer fra landbruget. Det skyldes primært foderforbruget, da foderproduktionen tegner sig for den største klimapåvirkning. Den næststørste kilde til CO₂-udledning fra landbruget er håndteringen af gyllen.

Fra 2005 til 2016 blev klimaaftrykket fra grisekødsproduktionen i Danmark reduceret med 0,97 kg CO₂-ækv. pr. kg grisekød. To tredjedele af reduktionen er opnået i landbruget ved bedre markudnyttelse til foderproduktion, højere fodereffektivitet, biogas og andre tiltag på gårdene, som for eksempel streng styring af spredning af gylle på markerne. Den sidste tredjedel af reduktionen skyldes primært bedre udnyttelse af grisen til fødevarer og biprodukter på vores slagterier samt større og mere energieffektiv transport af grisene til slagterierne.

Vi skal selvfølgelig videre ad Klimavejen. Læs mere om hvordan vores landmænd og slagterier vil bidrage til at reducere klimaftrykket med 50% inden 2030.