Loading...

Producenterne af Dansk Kalv har gennem mange år arbejdet målrettet på at nedbringe miljøpåvirkningen og klimaaftrykket fra gårdene. De har blandt andet fokuseret på at optimere fodersammensætningen og forbedre fodereffektiviteten. Når kalven fordøjer foderet, dannes den naturlige gas metan, som frigives, når kalven bøvser. Ved at ændre fodersammensætningen får kalven mindre luft i maven og derved udledes mindre metan, som er 25 gange stærkere end CO₂ og dermed en af de mest skadelige drivhusgasser.

Landmændene arbejder også på at øge andelen af lokalt produceret foder som f.eks. hestebønner for at begrænse importen af klimabelastende sojaprotein. Danish Crown har, som et af de stiftende medlemmer af Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, forpligtet sig til at støtte og fremme import af ansvarligt produceret soja. Danish Crown støtter ligeledes op omkring forskning i regionale alternativer til sojaprotein.

Da race betyder meget for kalvenes klimabelastning, samarbejder Danish Crown og en række slagtekalveproducenter med danske forskere i projektet Future Beef om at skabe en klimavenlig slagtekalv gennem avl. Projektet er ved at udvikle en metode til at udvælge kødkvægstyre, som giver kalve, der udnytter foderet mere effektivt, giver mere kød og udleder mindre metan. Projektet har allerede ført til forbedringer hos producenterne og forventes at give en betydelig reduktion af CO₂-udledningen fra produktionen af Dansk Kalv.

Danish Crown er også med i et forskningsprojekt, der har udviklet en ny foderingrediens, som kan øge fordøjelsen og neutralisere udviklingen af metan i kreaturernes maver og dermed reducere udledningen af metan med op til 40%. Da kvægproduktion tegner sig for 63% af landbrugets udledning af drivhusgasser, vil det være et kæmpe skridt på vejen mod klimaneutral kødproduktion i 2050. Projektet støttes af Innovationsfonden og forventes afsluttet i 2024.

Landmændene er også blevet bedre til at håndtere husdyrgødningen og udnytte både gylle og dybstrøelse til biogasproduktion, som reducerer klimabelastningen fra gårdene og leverer grøn energi til mange danske husstande. 

God dyrevelfærd giver også mindre klimaaftryk

Producenterne af Dansk Kalv har særlig fokus på dyrevelfærd. Kalvene fodres med råmælk og grovfoder, og de tilses jævnligt af en dyrlæge. De kan bevæge sig frit omkring, har ekstra plads, et ekstra lag strøelse og altid mulighed for at lægge sig ned.

Dyrevelfærd er afgørende for en effektiv kødproduktion. Når kalven trives, udvikler den sig bedre og det giver både mere og bedre kød. På den måde bidrager de høje dyrevelfærdsstandarder for Dansk Kalv også til at reducere klimabelastningen pr. kød.

Han går også Klimavejen
Anders Peter Jensen har gennem mange år arbejdet målrettet på at nedbringe sin belastning af klima og miljø. Han
udnytter dybstrøelse til biogas, han har indført fasefodring, han bruger foder fra egne marker og har LED-belysning og jordvarme.
Læs mere om alt hvad Anders Peter Jensen gør