Loading...

Vores producenter af 'Dansk Kalv' er de første kvægproducenter, som har tilsluttet sig Danish Crowns bæredygtighedsprogram, Klimavejen. Landmænd, der går Klimavejen, forpligter sig til at reducere klimaaftrykket med 50% inden 2030. Visionen er at producere kød (netto) klimaneutralt i 2050.

Klimavejen indebærer, at landmanden sætter treårige mål for, hvordan gården vil nedsætte klimaaftrykket samt forbedre sig på en række andre områder inden for miljø, dyrevelfærd og socialt ansvar. Nogle landmænd har allerede forbedret sig markant, mens andre er på vej. Hver landmand fastlægger derfor en baseline for CO₂-udledningen pr. opdrættet kalv, så landmanden kan vurdere sin præstation i forhold til sit eget mål.

Kontrollen udføres af Baltic Control, en uafhængig instans, som i forvejen kontrollerer, at produktionsforholdene lever op til de særlige dyrevelfærdsstandarder for Dansk Kalv. Baltic Control hjælper også landmanden med at beregne baseline og sætte mål. Herefter kontrollerer Baltic Control landmændene mindst hvert tredje år og vurderer fremdriften i arbejdet frem mod 2030-målet.

Danish Crown samarbejder tæt med landmændene og tilbyder inspiration til bæredygtige løsninger og sørger for, at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene. På den måde er Danish Crown med til at sikre, at der løbende er fremdrift og med til at hjælpe de landmænd tilbage på sporet, der har svært ved at nå sine mål.

Vi er i gang med at beregne den samlede CO₂-udledning og den gennemsnitlige reduktion i forhold til baseline for de kontrollede gårde. 

Vi samarbejder tæt med landmændene og tilbyder inspiration til bæredygtige løsninger og sørger for, at viden og gode erfaringer bliver delt mellem landmændene.