Loading...

Produktionen af oksekød belaster klimaet, og sammen med kvægproducenterne tager vi et ansvar for at mindske klimabelastningen. Klimaaftrykket fra produktionen af oksekød er imidlertid meget forskellig afhængigt af, hvilket produktionssystem kødet kommer fra – for eksempel om kødet stammer fra kødkvæg eller malkekvæg. Det skyldes, at malkekvæg bidrager med mælkeprodukter i hele deres levetid, hvilket giver kødet et markant lavere klimaaftryk, end hvis kødet produceres for kødets skyld alene. Man kan sige, at hvis forbrugerne ønsker mælk, yoghurt og ost, så vil det produktionssystem også levere malkekvæg og tyrekalve, hvor kødet selvfølgelig også skal udnyttes frem for at gå til spilde.

Danish Crown har i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU lavet en såkaldt livscyklusanalyse, som opgør klimaaftrykket fra forskellige danske produktionssystemer i 2015. Den viser, at malkekvæg har et klimaaftryk på 11,1 kg CO₂ pr. kg kød, mens klimaaftrykket fra Highland kødkvæg er 45,8 kg CO₂e pr. kg kød – det vil sige omkring 4 gange højere. (Kilde: Environmental impact of Beef. By Life Cycle Assessment – 13 Danish Beef Production Systems, DA rapport nr. 61, 2015).

Desuden bekræfter udenlandske undersøgelser fra 2018, at klimabelastningen fra produktion af kød fra dansk malkekvæg er omkring 60% mindre end udenlandsk produceret oksekød fra f.eks. Sydamerika, Nordamerika og Australien, hvor kødet typisk stammer fra kødkvæg (Kilde: Joseph Poore & Thomas Nemecek, 2018).

Vi er selvfølgelig godt klar over, at klimaaftrykket fra oksekød stadig er større end for andre kødtyper, men Danish Crowns klimamål og vision er den samme for både grisekød, kalvekød og oksekød: En halvering af klimaftrykket inden 2030 og klimaneutral kødproduktion i 2050. Vi ved, at der fortsat er lang vej at gå, men vi er fast besluttet på at gå forrest i arbejdet med at udvikle nye løsninger og klar til at udfordre både os selv, branchen og kunderne.