Loading...

De danske lovkrav til fødevaresikkerhed og veterinærkontrol er blandt verdens skrappeste både i landbruget og på slagterierne. Hygiejneuddannelse af alle medarbejdere på Danish Crowns slagterier og et veludbygget egenkontrolsystem er også med til at sikre et højt niveau af fødevaresikkerhed i vores oksekødsprodukter.

Alle medarbejderne på vores kreaturslagterier har en hygiejneuddannelse, så produktionen kan foregå på et højt hygiejnisk niveau. Inden slagtning kontrolleres det enkelte dyr af dyrlæger, som er ansat af staten og dermed uafhængige af slagterierne, og vores veludbyggede egenkontrolsystem, som overvåges af Fødevarestyrelsen, er også med til at sikre et højt niveau af fødevaresikkerhed i vores oksekødsprodukter.

Desuden kan dansk oksekød til enhver tid spores tilbage til den gård, hvor dyret er opdrættet. Alt kvæg er nemlig øremærket med en 11-cifret kode, som dyret har hele sit liv. De første seks cifre viser, hvor dyret er født, og de sidste fem cifre er dyrets entydige nummer.