Loading...

Dyrenes sundhed og trivsel er i centrum både hos de danske landmænd og på Danish Crowns slagterier. Vi har et ufravigeligt princip om, at alle de dyr, vi forædler i produktionen, er intelligente væsener, som skal behandles humant gennem hele deres liv. God dyrevelfærd er også afgørende for, at vi kan producere oksekødprodukter af høj kvalitet.

Kvæget tilses jævnligt af dyrlæger og medicinforbruget er lavt i forhold til andre lande. European Medicines Agency (EMA) opgør hvert år medicinforbruget til alle produktionsdyr, og de bekræfter, at det danske forbrug er 30% lavere end EU’s gennemsnit. Desuden er medicinforbruget i den danske kvægproduktion markant lavere end i produktionen af andre slagtedyr.

Danish Crown stiller krav om transportparathed ved al transport af levende kvæg til de danske slagterier. Det betyder, at landmanden skal adskille de dyr, der skal hentes fra besætningen, så de er klar, når vognmanden kommer. Det giver en hurtig læsning, der er mere skånsom for dyrene. Alle chauffører er desuden uddannet til at sikre, at kvæg der læsses er transportparate. Ved at undgå kontakt mellem lastbilen, vognmanden og stalden reducerer vi også risikoen for spredning af sygdomme.

Vores kreaturslagterier ligger i Ålborg og Holsted, og den gennemsnitlige transporttid fra gård til slagteri er på ca. 2,5 time. Det er en relativ kort transporttid sammenlignet med andre lande, hvor afstandene mellem gårde og slagterier typisk er meget længere alene fordi landene er større. Desuden arbejder vi hele tiden på at optimere transportlogistikken så transporttiden nedbringes mest muligt til gavn for både dyrevelfærd og klima.

De uddannede chauffører sikrer også at kvæg aflæses hurtigt og skånsomt på slagterierne. Desuden skal alle medarbejdere, der håndterer levende dyr på vores slagterier, gennemføre et træningsprogram i dyrevelfærd, så de kan sikre at dyrene stresses mindst muligt. Alt kvæg bedøves inden slagtning ved brug af godkendte boltpistolsystemer. På vores største og nyeste kreaturslagteri i Holsted har vi desuden en særlig dyrevelfærdsstald, hvor der bl.a. er blødt underlag, afskærmning så dyrene ikke kan se hinanden, afdæmpet lukkefunktion, så der ikke er for meget støj samt trådløs læsning af øremærker.