<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi har leverandører over hele verden, og vi foretrækker at samarbejde med leverandører, der kan understøtte vores bæredygtighedsmål. Vores Code of Conduct for Leverandører definerer de krav, vi stiller til leverandører. Kodekset er baseret på gældende lovgivning og anerkendte internationale standarder for miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder og antikorruption samt dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Dermed afspejler kodekset blandt andet FN’s Global Compact’s Ti Principper og FN’s Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

Derudover har vi en særskilt Code of Practice for vores andelsejere, der definerer de krav, vi har for leverancer af grise og søer, samt en Code of Practice for dem, der planlægger at transportere grise til Danish Crown. For eksempel følger vores andelsejere forskellige dyrevelfærdsstandarder, herunder DANISH Product Standard i Danmark, QS i Tyskland og Grundcertificering Gris i Sverige.

I 2020/21 har vi uddannet medarbejdere i indkøbsfunktioner i at gennemføre dialog med leverandørerne om bæredygtighedskravene i vores kodeks. For et fåtal af vores leverandører er vi også i år i dialog om vores accept af deres egne kodeks, mens alle leverandører af kød til Danish Crown Foods har accepteret vores kodeks.

Nødvendig omhu

I 2020/21 har vi udviklet et selvevalueringsskema, som koncernindkøbsfunktionen skal bruge til deres indledende leverandørvurdering og proces for nødvendig omhu.

Igennem klart definerede risikokategorier fortsætter udviklingen af et auditprogram for koncernindkøbsleverandører. Implementeringen heraf forventes påbegyndt i 2021/22. Planen er, at programmet vil omfatte Danish Crowns egne bæredygtighedskrav samt kravene fra vores kunder, og resultaterne herfra vil indgå i den årlige leverandørevaluering.

Vi opfordrer både interne og eksterne interessenter til at orientere os via whistleblowerordningen, hvis de har mistanke om, at lovgivning eller vores politikker ikke overholdes.

Mål

Vi vil integrere miljømæssige, sociale og etiske hensyn i vores drift og leverandørkæde ved at stille krav til vores leverandører.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 12.6 ved at opfordre leverandører til at arbejde med bæredygtighed.

Fortsat NGO-fokus på oksekød fra Brasilien

Vores Code of Conduct for Leverandører dækker også vores tradingselskab ESS-FOOD, der sælger og distribuerer ferske og frosne fødevarer over hele verden. I sidste års rapport omtalte vi en sag om videredistribution af oksekød fra et brasiliansk slagteri uden garanti for kødets oprindelse, og NGO’er som Greenpeace har i 2020/21 øget deres fokus på risikoen for afskovning og krænkelse af oprindelige folks rettigheder blandt kreaturfarmere i Brasilien.

Som opfølgning er vi i gang med at sikre, at alle ESS-FOODs brasilianske leverandører har accepteret vores kodeks og forstået deres ansvar for at sikre ordentlige forhold i kæden. I dialogen med specifikke brasilianske leverandører om vores bæredygtighedskrav, har vi fået bekræftet, at de har iværksat nye initiativer for at beskytte natur og mennesker. Vi har forsat planer om at verificere disse oplysninger via audits.

Status på Code of Conduct for Leverandører

Siden vi lancerede vores Code of Conduct for leverandører i 2019 har koncernindkøbsafdelingen haft særligt fokus på leverandører af fødevareingredienser, emballage samt logistik. Ved udgangen af 2020/21 havde vi opnået følgende tilslutning til vores Code of Conduct for Leverandører af:

88%

Fødevareingredienser

65%

Emballage

75%

Transport

Målet for disse kategorier var i 2020/21 at have accept på leverandører dækkende 85 procent af vores samlede indkøb. Selvom vi på enkelte kategorier ikke har opnået dette, tror vi fortsat på at kunne nå målet for 2021/22 på 90 procent, og det er fortsat et krav, at alle nye leverandører kun kan indgå aftale med Danish Crowns koncernindkøbsafdeling, hvis de accepterer Code of Conduct for Leverandører.