<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>
Vi ser på alternativer
Vi er en del af Dansk Protein Innovation-partnerskabet og deltager i forskningsprojektet Bio Value, der søger at finde en rentabel metode til at udvinde græsprotein. Nogle af vores andelshavere har testet græsprotein som alternativ til soja i foder.

Certificeret soja til grise og kreaturer

I april 2020 lancerede vi en sojahandlingsplan i samarbejde med Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Vores mål er, at alle slagtedyr fra vores andelsejere og danske leverandører senest i 2025 vil få foder med soja, som kommer fra producenter, hvor det kan dokumenteres, at produktionen er bæredygtig, og arealerne ikke er taget i brug efter rydning af regnskov og andre udsatte naturtyper.

Vi benytter de retningslinjer for ansvarlig soja, som er vedtaget af European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC), og vi stiller samtidig krav til forbedringer af de kriterier, som FEFAC håndhæver. Vi ­forventer, at FEFAC implementerer en utvetydig og bred anerkendt afskovningspolitik inden 2025 med klare retningslinjer, der sikrer imod både illegal og legal afskovning, og som er tredjeparts­verificerede med fuld sporbarhed igennem kæden.

Overgang til certificeret soja

Indtil forsyningslinjerne af ansvarlig soja er etableret, supplerer vi med køb af kreditter, der kompenserer for sojaforbruget i vores danske forædlingsvirksomheder og hos vores andelsejere og danske leverandører af slagtedyr.

Kreditterne købes hos certificeringsordningen Roundtable on Responsible Soy (RTRS), som støtter produktionen af ansvarlig soja og garanterer, at én RTRS-kredit svarer til produktionen af et ton certificeret soja, hvor hverken illegal eller legal afskovning i udsatte skovområder har fundet sted.

Nye forpligtelser til skovrydningsfri soja

1. Danish Crown Fleisch, en af vores forretningsenheder, vil tilslutte sig Forum for More Sustainable Protein Feed, som er en tysk multi-stakeholder organisation, inden udgangen af 2022.

2. Vi har underskrevet UK Soy Manifesto, hvor partnere i industrien arbejder sammen for at sikre, at alle fysiske forsendelser af soja til Storbritannien er skovrydningsfrie og omlægningsfrie senest i 2025.

Ansvarligt produceret palmeolie i foder og produkter

Vores mål er, at al palmeolie i foderstoffer skal være ansvarligt produceret inden udgangen af 2024. For at opnå dette er vi medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie og har udformet en handlingsplan for ansvarlig palmeolie. Den vigtigste i vores handlingsplan er at implementere EUDR direktivet.

Siden oktober 2021 har vi købt kreditter svarende til brugen af palmeolie i vores danske kødproduktion fra certificeringsprogrammet Roundtable on Responsible Palm Oil (RSPO). 

Konkrete handlinger og initiativer
Vi har en vigtig rolle i at beskytte vores skove, og derfor arbejder vi på at begrænse risici relateret til skovrydning og jordomdannelse i vores forsyningskæde. Derfor har vi lavet et program, der arbejder på at mindske disse risici gennem konkret handling og initiativer.
Programme To Prevent Deforestation And Land Conversion

Mål

Alle andelsejere og danske leverandører af slagtedyr anvender 100 procent ansvarligt ­produceret soja til foder i 2025, og alle danske leverandører af foder til vores slagtedyr har udfaset brugen af palmeolie i ­foderstoffer inden udgangen af 2023.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 15.2 ved at bekæmpe
skovrydning.