<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

70 procent af alt soja bruges til foder til produk­tionsdyr verden over, mens palmeolie er den mest udbredte vegetabilske olie globalt og findes i mange forskellige fødevarer. Produktionen af både soja og palmeolie er dog nogle steder forbundet med miljømæssige og sociale udfordringer. Det gælder især i lande, hvor regnskov ryddes for at gøre plads til plantager.

Certificeret soja til grise og kreaturer

I april 2020 lancerede vi en sojahandlingsplan i samarbejde med Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Vores mål er, at alle slagtedyr fra vores andelsejere og danske leverandører senest i 2025 vil få foder med soja, som kommer fra producenter, hvor det kan dokumenteres, at produktionen er bæredygtig, og arealerne ikke er taget i brug efter rydning af regnskov og andre udsatte naturtyper.

Vi benytter de retningslinjer for ansvarlig soja, som er vedtaget af European Feed Manufacturers’ ­Federation (FEFAC), og vi stiller samtidig krav til forbedringer af de kriterier, som FEFAC håndhæver. Vi ­forventer, at FEFAC implementerer en utvetydig og bred anerkendt afskovningspolitik inden 2025 med klare retningslinjer, der sikrer imod både illegal og legal afskovning, og som er tredjeparts­verificerede med fuld sporbarhed igennem kæden.

Indtil forsyningslinjerne af ansvarlig soja er etableret, supplerer vi med køb af kreditter, der kompenserer for sojaforbruget i vores danske forædlingsvirksomheder og hos vores andelsejere og danske leverandører af slagtedyr. Kreditterne købes hos certificeringsordningen Roundtable on Responsible Soy (RTRS), som støtter produktionen af ansvarlig soja og garanterer, at én RTRS-kredit svarer til produktionen af et ton certificeret soja, hvor hverken illegal eller legal afskovning i udsatte skovområder har fundet sted.

Handlingsplan for ansvarlig palmeolie

I november 2020 blev Danish Crown også medlem af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. Vi har derfor offentliggjort en handlingsplan for ansvarlig palmeolie, hvor vi fra 1. oktober 2021 har forpligtet os til at købe kreditter svarende til brugen af palme­olie i vores danske kødproduktion. Kreditterne købes hos certificeringsordningen ­Roundtable on Responsible Palm Oil (RSPO), og én RSPO-kredit er en garanti for, at et ton certificeret palmeolie er blevet produceret på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde. Desuden skal alle danske leverandører af foder til vores slagtedyr senest i 2022 erstatte 50 procent af al fysisk derivat af palmeolie i foderstoffer med mere bæredygtige alternativer og bruge fysisk RSPO-certificeret palmeolie eller derivat, som den anden halvdel. Inden udgangen af 2023 skal al palmeolie i foderstoffer være udfaset.

100 % andel RTRS-certifikater
Indkøbte RTRS-kreditter
svarer til 455.000 tons soja.

Mål

Alle andelsejere og danske leverandører af slagtedyr anvender 100 procent ansvarligt ­produceret soja til foder i 2025, og alle danske leverandører af foder til vores slagtedyr har udfaset brugen af palmeolie i ­foderstoffer inden udgangen af 2023.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 15.2 ved at bekæmpe
skovrydning.