<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Vi vil være verdens mest bæredygtige og succesfulde kødproducent i 2030 og vores strategi tager udgangspunkt i de forhold, som er væsentlige for Danish Crown og vores interessenter. I 2030 skal klimapåvirkningen fra vores kødproduktion være reduceret med 50% i forhold til 2005. Men vi stopper ikke i 2030. Vores vision er en fremtid, hvor kød fra Danish Crown i 2050 er produceret (netto) klimaneutralt.

Vores strategi fokuserer på at tage ansvar i alle led af produktionen af kød. Vi har fem primære indsatsområder, som understøtter udvalgte verdensmål. Vi omsætter strategien til praksis ved dels at arbejde på tværs af værdikæden med at drive udviklingen i en bæredygtig retning for hele branchen, dels at forankre principper for ansvarlig forretningsadfærd i hele vores forretning.

Vi har et ansvar for at håndtere væsentlige risici for negative påvirkninger af mennesker og miljø i vores værdikæde.

Bæredygtigt landbrug

Vi sigter mod at sikre en stærk fremtid for landmænd og fremme bæredygtig husdyrproduktion inden for planetariske grænser. Bæredygtig husdyrproduktion omfatter også høje dyrevelfærdsstandarder, opmærksomhed på biodiversitet og beskyttelse af husdyr mod skadelige virussygdomme som afrikansk svinepest (ASF).

Læs mere om hvordan vi arbejder med vores landmænd

Bæredygtig fødevareproduktion

Vi stræber efter at drive bæredygtig, effektiv og højtydende fødevareproduktion og sætter høje standarder for os selv og vores leverandører. Effektiv ressourceudnyttelse og cirkulære løsninger er afgørende for at reducere emissioner og sørge for mad nok til verdens voksende befolkning.

Læs mere om vores arbejde på produktionsstederne

Gode job til alle

Vores medarbejdere er vores mest værdifulde ressource. Vi sigter mod at tiltrække og fastholde medarbejdere ved at arbejde for at skabe gode job med sikre arbejdspladser. Vi tilbyder job til mennesker med forskellig baggrund og stræber løbende efter at fremme social integration, lærepladser, kompetenceudvikling og ligestilling.

Læs mere om vores arbejde med job, inklusion og diversitet

Sammen med kunder og forbrugere

Vi stræber efter at tjene kundernes og forbrugernes tillid og opfylde deres behov for sund, sikker og ansvarlig mad. Vi udvikler derfor nye fødevarekoncepter sammen med kunder inden for detailhandel, foodservice og fødevareindustrien.

Læs mere om hvordan vi samarbejder

Vores bidrag til FN's Verdensmål
Danish Crown ønsker at bidrage til at fremme FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og opfylde FN's Verdensmål. Det indebærer, at vi både styrker vores positive bidrag og minimerer risici for negative påvirkninger i hele vores værdikæde. Vi har både set på egne aktiviteter, hvor vi har direkte indflydelse på FN's Verdensmål, og på hvordan vores aktiviteter indirekte påvirker FN's Verdensmål i hele værdikæden. For Danish Crown er FN's Verdensmål en ledestjerne på vores vej mod en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen.
Vores bidrag til FN's Verdensmål