<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

I august 2021 udgav FN’s klimapanel sin sjette hoved­rapport om de globale ­klimaforandringer. Rapport­en konkluderer, at medmindre der kommer øjeblikkelige reduktioner af drivhusgasser i stor skala, vil det være uden for rækkevidde at begrænse klodens opvarmning til omkring 1,5 eller endda 2 grader.

Vi anerkender, at kødproduktion bidrager til de globale udledninger af drivhusgasser, og vi arbejder intenst på at reducere de udledninger, der stammer fra aktiviteter i vores værdikæde – fra produktionen af foder til vores slagtedyr til håndteringen af affaldet fra vores produktion.

Selvom vi opererer i en af de mest udfordrede sektorer, har vi høje klimaambitioner. I 2050 skal alt kød fra Danish Crown være produceret ­klimaneutralt (netto-nul), og vores nuværende milepæl er en halvering af klimapåvirkningen fra kødproduktionen inden 2030.

På vej med videnskabeligt baseret klimamål

I 2020/21 har vi intensiveret vores klimaindsats, og i september 2021 forpligtede vi os til at sætte et videnskabeligt baseret klimamål gennem Science Based Targets-initiativet (SBTi). Det vil være en ny milepæl, der skal guide os på vejen mod 2050. Vi er i gang med at kortlægge alle væsentlige ­udledninger i hele vores værdikæde, så vi dækker drivhusgasudledninger i Scope 1, 2 og 3 og på den baggrund kan sætte nye mål i 2021/22. Scope 3 dækker blandt andet landmændenes produktion af slagtedyr og estimeres til at udgøre 90 procent af vores samlede CO2-udledning, hvorfor dette ­parameter er væsentligt.

Første skridt er at få valideret vores klimadata fremadrettet, og derfor påbegynder vi i 2021/22 etableringen af et nyt data-setup, som skal sikre systematisk og løbende rapportering og overvågning af alle vores ESG-data. Som supplement til dataindsamlingen fra landmændene via Klima­vejen, se side 20, har vi igangsat et projekt, som skal sikre effektiv integration af ESG-data og data for primære drivhusgasudledninger fra vores leveran­dør­kæder. Vi starter i 2021/22 med at engagere de primære Tier 1-leverandører, der har størst miljøpåvirkning.

Drivhusgasudledninger i vores værdikæde

Scope 1

Direkte udledninger fra aktiviteter, vi selv kontrollerer. Det vil sige eget energi­forbrug samt brug af kølemidler og brændstoffer til egne køretøjer.

Scope 2

Indirekte udledninger fra den energi, vi køber. Det vil sige el, damp, varme og køling.

Scope 3

Indirekte udledninger fra indkøbte varer og tjenesteydelser. Det er især leverandører af slagtedyr samt emballage- og logistik­leverandører og fra håndtering af produkter, restprodukter og affald.

Bidrag til klimaambitionerne
Med vores klimavision støtter vi op om den danske klimalov og ambitionen om at reducere Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990 og blive klimaneutral inden 2050. Senest har den danske regering og støttepartierne vedtaget en landbrugsaftale, der indeholder et bindende reduktionsmål for landbruget om at reducere drivhusgasudledning med 55-65 procent frem mod 2030, hvilket vi støtter op om og tager højde for i vores kommende reduktionsmål. Med denne tilgang understøtter vi også de forpligtelser, vi generelt har over for EU.

Mål

Vores klimavision er klimaneutral (netto-nul) kødproduktion i 2050. Den første milepæl er at reducere klimapåvirkningen fra vores kød­produktion med 50 procent inden 2030.

Verdensmål

Vi bidrager til delmål 13.1 og 13.2 ved at styrke fødevareproduktionens modstandskraft og tilpasningsevne til klimaforandringer og ­integrere tiltag mod klimaforandringer i hele vores værdikæde.