<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMPL6NR height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Feeding the world

50% reduktion 
I udledningen af drivhusgasser pr. kg kød i forhold til 2005.

 • Mål vedtaget: 2019
 • Mål opnået: 2030 
 • Går som planlagt

Klimaneutral produktion
Netto-nul klimaneutral produktion af alt kød (gælder scope 1, 2 og 3). 

Delt 90. plads ud af 350
I Food & Agriculture Benchmark 2021-analysen. Målt på Governance & Strategy, Environment, Social inclusion & Nutrition.

 • Går som planlagt

Bæredygtigt landbrug

100 % af vores leverandører har tiltrådt Klimavejen
100 procent af vores leverandører (andelsejere og direkte leverandører) af slagtedyr har tiltrådt Klimavejen

 • Mål vedtaget: 2019
 • Mål opnået: 2024
 • Går som planlagt

Ingen palmeolie
Nul palmeolie anvendt i foderstoffer hos vores danske leverandører af slagtedyr

 • Mål vedtaget: 2020
 • Mål opnået: 2023
 • Går som planlagt
100 % ansvarligt produceret soja
Anvendt til foder hos vores danske leverandører af slagtedyr

Mål vedtaget: 2020
Mål opnået: 2025
Går som planlagt
Læs mere her

Bæredygtig fødevareproduktion

Tre CO2-neutrale (netto-nul) produktionsanlæg
I henholdsvis Haarlem i Holland samt Holsted og Horsens i Danmark

 • Mål vedtaget: 2021
 • Mål opnået: 2022
 • Går som planlagt 

One Management System
100 procent af vores produktionsanlæg i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Holland har implementeret One Management System.

 • Mål vedtaget: 2019
 • Mål opnået: 2025
 • Går som planlagt

Lavere vandbrug 
40 procent reduktion i vandforbruget pr. produceret ton på vores produktionsanlæg i forhold til 2019/20.

 • Mål vedtaget: 2020
 • Mål opnået: 2030
 • Går langsommere end planlagt

30 % reduktion
I mængden af organisk materiale i spildevandet pr. produceret ton fra vores produktionsanlæg i forhold til 2019/20.

 • Mål vedtaget: 2020
 • Mål opnået: 2030
 • Går langsommere end planlagt 

Mindre affald
40 procent reduktion i mængden af brændbartegnet affald fra vores produktionsanlæg i forhold til 2020/21 og 80 procent materialenyttiggørelse af affaldet i 2030.

 • Mål vedtaget: 2021
 • Mål opnået: 2030
 • Går som planlagt

Mindre støj
82 dB(A) er den maksimale daglige støjeksponering for alle vores medarbejdere i produktionen.

 • Mål vedtaget: 2021
 • Mål opnået: 2030
 • Går som planlagt
GODE JOB TIL ALLE
Lavere medarbejderomsætning
Medarbejderomsætningen reduceres med minimum 10 procent årligt.

Mål vedtaget: 2021
Mål opnået: 2026
Går som planlagt
Læs mere her

Færre arbejdsulykker
20 er den maksimale årlige frekvens af arbejdsulykker med fravær på vores produktionsanlæg. Anlæg, der når målet før tid, skal reducere med yderligere 20 procent.

 • Mål vedtaget: 2017
 • Mål opnået 2025
 • Går langsommere end planlagt

Muskel- og skeletbesvær
10 procent reduktion for de mest belastede arbejdspladser i produktionen med hensyn til muskel- og skeletbesvær (MSB) i forhold til 2020/21.

 • Mål vedtaget: 2021
 • Mål opnået: 2025
 • Går langsommere end planlagt

Sammen med kunder og forbrugere

Flere bæredygtige fødevarer
Udbredelse af bæredygtige fødevareprodukter i markedet

 • Mål vedtaget: 2020
 • Mål opnået: 2030
 • Går som planlagt