Loading...

1. Danish Crown vil sikre, at den fysiske soja-leverance som medgår til virksomhedens produktion, er tredjeparts certificeret eller verificeret ansvarlig og afskovningsfri, og at Danish Crown lever op til sin forpligtelse i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

2. Danish Crown vil efterspørge RTRS-eller RTRS-ækvivalente certifikater/kreditter med henblik på afdækning af virksomhedens danske produktion med virkning fra 1. oktober 2020. Danish Crown forventes hermed at stå for en meget væsentlig del af det globale marked for RTRS-soja. Køb vil derfor ske baseret på tilgængelighed og inden for en samlet ramme bestemt af den nuværende markedspris for RTRS-kreditter for at tillade en jævn udvidelse af markedet for kreditter.

3. Danish Crown ønsker at støtte op om ordninger med et potentiale til at bevæge det samlede marked i retning af certificeret eller verificeret ansvarlig soja.

Danish Crown vil derfor arbejde for en samlet model til afløsning af kreditindkøb med krav til vores leverandører om, at de kan dokumentere, at deres indkøbte foder er ansvarligt produceret og afskovningsfrit og lever op til Den Europæiske Foderindustri FEFAC’s retningslinjer for ansvarlig soja – dog således, at der fortsat accepteres køb af mindre mængder RTRS- eller RTRS-ækvivalente kreditter til at dække eventuelle manglende leverancer af ansvarlig soja.

Danish Crown vil parallelt med ovenstående arbejde for, at det igangværende arbejde underm FEFAC om skærpelse af retningslinjerne for ansvarlig soja, fører til, at retningslinjerne for ansvarlig-soja garanterer afskovningsfri soja i alle FEFAC godkendte ordninger.

Målet er, at al den soja, der medgår i dansk griseproduktion, er sporbart og dokumenteret fri for afskovning legalt eller illegalt – senest i 2025.

4. Danish Crown arbejder i Dansk Protein Innovation for at udvikle alternative, dansk-producerede bæredygtige proteinkilder med en stærk miljø- og klimaprofil. Målet er at op mod en tredjedel af behovet for proteinfoder kan dækkes af nyudviklede danske proteinkilder i løbet af 3-5 år.